Vad är SAS Klubben?

SAS Group Club Sweden eller SAS Klubben Sverige i dagligt tal, arbetar för ett ökat samförstånd och gott samarbete mellan anställda i SAS. Detta görs genom olika sociala, kulturella och idrottsliga evenemang. SAS koncernledning menar att Klubben fyller en viktig funktion och man har därför valt att fortsatt stödja denna verksamhet, trots alla besparingsprogram koncernen varit igenom. SAS Group Club Sweden har funnits i SAS i över 60 år och är helt opolitisk och har inga fackliga uppdrag.

Vår verksamhet finansieras dels genom medlemsavgiften samt dels av SAS. Verksamheten består av egna evenemang genom Klubbens styrelse och av olika evenemang som genomförs av sektionerna. Våra evenemang är av varierande slag. Vissa kan sträcka sig över några timmar med andra över flera dagar och omfattar även resa utomlands. Dessutom träffas medlemmarna från Danmark, Norge och Sverige under idrottsliga och sociala former varje år. SAS Group Club Sweden har ett nära samarbete med systerklubbarna i Danmark och Norge.

Annonsering av Klubbens egna evenemang sker alltid genom utskick via e-post till alla medlemmar. Det betyder att du som är medlem alltid är först med att få Klubbens olika erbjudanden. En uppdaterad lista på våra evenemang finns alltid här på hemsidan.

Vi har för närvarande ungefär 17 sektioner som ingår i Klubben. Under menyn Våra sektioner kan du se vilka de är och vem du skall kontakta. Om du är intresserad av att starta en ny sektion går det att ordna. Ta kontakt med oss så får du veta mer.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på sas-klubben.se@sas.se.