Medlemsskap

SAS Group Club skall bidra till den interna personalverksamheten och arbetar för ett ökat samförstånd och gott samarbete mellan anställda i SAS-koncernen.

Alla anställda i något av SAS koncernbolag i Sverige kan vara medlemmar. Om man önskar vara medlem i någon av Klubbens sektioner tillkommer avgiften för varje sektion.

Från och med 1 Mars 2016 är det åter möjligt för yrkesaktiv medlem som har avgått eller avgår som pensionär att vara medlem i SAS Group Club Sweden.

  • För dig som är anställd är medlemsavgiften för närvarande 200 kr per kalenderår. Avgiften dras på marslönen. Blir du medlem efter mars, betalar du in 200kr till bankgiro 5954-0542. Meddela SAS Klubben att du satt in pengar.
  • För dig som är pensionär är medlemsavgiften för närvarande 100 kr per kalenderår. Avgiften betalas in på bankgiro 5954-0542. Meddela SAS klubben att du satt in pengar samt din mail adress.

Vad sker vid bolagsförsäljning
Koncernens policy stipulerar att medarbetare som lämnar SAS på grund av hel eller delvis försäljning av verksamhet, helt eller delvis upphörd verksamhet eller outsourcing, kan vara medlem i SAS Group Club i samma period som de har rätt till ID-biljetter, dock maximalt i 24 månader efter frånträdelsen. Detta innebär följande och så länge inga andra överenskommelser träffas.

Om du har frågor om ditt medlemskap kan du nå oss på sas-klubben.se@sas.se.