SAS U-assist

SAS U-assist är en välgörenhetsorganisation som driver projekt och punktinsatser med fokus på att hjälpa barn att få ett bättre liv. Hjälpinsatserna sker i hela världen.

Vi samarabetar med andra hjälporganisationer i Sverige och utomlands.

Barnen står i centrum för hjälpverksamhet.

SAS U-assist har funnits sedan 1979 och vi som arbetar med projekten gör det helt ideellt.

Alla info på

www.uassist.se